Splunk ı denemek için kurdunuz, pek çok kaynaktan pek çok log topladınız. Artık ürünü production ortamında kullanmak istiyorsunuz ama test aşamasında toplanan data ları temizleyerek temiz bir sistemle başlamak istiyorsunuz. Test döneminden kalan data ları silmek için aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Artık kullanmak istemediğiniz kaynakların splunk a veri göndermesini durdurunSplunk Konsolda
  2. #cd /opt/splunk
  3. #./splunk stop
  4. #./splunk clean eventdata
  5. #./splunk start

Leave a Reply