Oracle EBS 450x330 1 Oracle EBS R12 Çıktılarındaki Türkçe Karakter Problemi ve Çözüm

Oracle EBS R12 sisteminde aldığınız pdf çıktılarında türkçe karakterlerin görüntülenmesinde problem yaşıyor iseniz aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

 1. “$ORACLE_HOME/guicommon/tk/admin/” dizini altında “AFM2 “ adlı bir dizin oluşturulur#cd $ORACLE_HOME/guicommon/tk/admin/
  #mkdir AFM2
 2. “$ORACLE_HOME/guicommon/tk/admin/AFM” dizinine girilerek bir tane “sh” uzantılı bir dosya oluşturulur.
  #cd $ORACLE_HOME/guicommon/tk/admin/AFM
  #touch change_encoding.sh
 3. Oluşturulan “change_encoding.sh” isimli dosya içerisine aşağıdaki satırlar yazılırak kaydedilir.
  #!/bin/sh
  for filename in *
  do
  sed “s/EncodingScheme AdobeStandardEncoding/EncodingScheme FontSpecific/” $filename >
  ../AFM2/$filename
  done
 4. Oluşturulan “change_encoding.sh” isimli dosyaya yetki verilerek. Aşağıdaki gibi çalıştırılması sağlanır.
  #chmod a+x change_encoding.sh
  #./change_encoding.sh
 5. “AFM” adlı orijinal dizinin ismi değiştirilir.
  #mv AFM AFM_backup
 6. “AFM2” adlı oluşturulan dosyanın ismi “AFM” olarak değiştirilir.
  #mv AFM2 AFM
 7. “$ORACLE_HOME/guicommon/tk/admin” dizinin de bulunan “uifont.ali” isimli dosyanın yedeği alınarak dosya içerisinde “PDF:Subset” ve “PDF:Embed” sekmelerinin altı aşağıdaki gibi doldurulur.
  #cp uifont.ali uifont_org.ali
  #vi uifont.ali
  [PDF:Embed ]
  Courier…Bold..=”ALBANYWT.ttf”
  Courier=”ALBANYWT.ttf”[PDF:Subset ]
  Courier…Bold..=”ALBANYWT.ttf”
  Courier=”ALBANYWT.ttf”
 8. “$FND_TOP/resource” dizininde bulunan “ALBANYWT.ttf” dosyası “$FND_TOP/reports” dizinine kopyalanır.
  #cp $FND_TOP/resource/ALBANYWT.ttf $FND_TOP/reports
 9. İşlemlerin sonucunda Türkçe karakter içeren bir PDF raporu çalıştırılır ve sonuç kontrol edilir.

Bu döküman bana ait olmayıp Oracle EBS konularında ülkemizdeki Oracle konusunda değerli kişilerinden olan ve  adından çokça söz ettiren arkadaşım Serdar Selli ye aittir. Detaylar için kendisine serdar_selli@hotmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

Instagram

[instagram-feed num=6 cols=6 showfollow=false showheader=false showbutton=false showfollow=false]