Exchange Server Powershell

Exchange organizasyonunuzda kullandığınız bir mail grubuna gönderilen maillerin bir kullanıcının moderatörlüğünde yönetilmesini sağlayabilirsiniz. Yani örneğin pazarlama@sirket.com mail grubuna gönderilen maillerin gruba dağılmadan önce pazarlama müdürü tarafından onaylanmasını sağlayabilirsiniz. X kişisi pazarlama@sirket.com a mail attığında pazarlama müdürüne bir onay talep maili gider. pazarlama müdürü onay butonuna basarsa X kişisinin gönderdiği mail gruba dağıtılır. Bunu Exchange ECP yönetim panelinden de yapabilirsiniz ancak eğer çok sayıda grup için bunu yapacaksanız powershell kullanmak daha pratik olacaktır. Bunun için;

set-distributiongroup -identity pazarlama@sirket.com -ModerationEnabled $true -ModeratedBy pazarlama.muduru@sirket.com

komutunu kullanabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken -ModeratedBy parametresine grup değil kullanıcı mailboxı set edebilirsiniz.

Leave a Reply