Exchange Server Powershell

Bir önceki yazımda exchange 2013 de bir gruba moderatörün Nasil ekleneceğini yazdım. O yazıda bir gruba sadece kullanıcı hesabının moderatör olarak eklenebileceğini yazmıştım. Bu yazımda ise bir gruba diğer bir gruptaki üyeleri moderatör olarak atayacağız. X grubu moderasyonun açılacağı grup olsun Y grubu ise üyelerinin X grubuna moderatör olarak ekleneceği grup olsun. Aşağıdaki script ile Y grubunun üyeleri tek tek okunarak X grubuna moderatör olarak eklenecek

$members=Get-DistributionGroupMember Y 
ForEach($member in $members)
{ 
set-distributiongroup -identity X -ModerationEnabled $true -ModeratedBy @{add=($Member).alias}  -RequireSenderAuthenticationEnabled $True -Confirm:$False
}

Bu kod çalıştırıldığında Y grubundaki her kullanıcı X grubuna moderatör olarak eklenecek. Yalnız Y grubundan bir kişi çıkarsa X grubu üzerindeki moderatörlüğü devam edecektir.   Eğer X ve Y aynı olursa X grubuna kendi üyelerini moderatör olarak eklersiniz, bu da bir ihtiyaç olarak düşünülebilir.   Bu scripti Microsoft Exchange PFE olan Nawar bey yazdı.

Leave a Reply

Instagram

[instagram-feed num=6 cols=6 showfollow=false showheader=false showbutton=false showfollow=false]