baba-destek

[highlight] Açev tarafından hazırlanan Baba Destek Programında Dağıtılan Oturum eklerini paylaşıyorum[/highlight]

0-6 ay: Bebekler yaklaşık 6. aydan itibaren gülümseyerek etraflarında etki yarattıklarını fark ederler. Anne babalarının, aile içindeki diğer kişilerin davranışlarına bağlı olarak kendilerini güvenli, değerli, önemli hissederler. Her ne kadar, çocuğun kız ya da oğlan olması veya büyük kardeş-küçük kardeş olması, aile içindeki yeri gibi etkenler anne babanın tutumunu etkilese de, çocukların cinsiyet ve yaş ayrımına bakmadan anne babanın çocuklarına tutarlı, yakın ve kabul edici bir tutum sunması gerekir.

7-12 ay: Kendisine yakın, tanıdık ve yabancı kişileri ayırabilir. Anne babasıyla, yabancılar arasındaki farkı anlayabilir ve anne babasının yanında kendini güvende hisseder. Çevresindeki insanların tepkilerine göre izin verilen ve verilmeyenleri anlayabilir. Sosyal davranışları yavaş yavaş örnek almaya başlar, yani taklit etme becerisi görülür.

1-2 yaş: İletişim kurduğu kişinin duygularını anlamaya başlar. Anne babası başta olmak üzere farklı kişilerin duygularını, yakınlık derecelerini fark edebilir. Örneğin, yabancı biriyle karşılaştığında annesine bakar ve annesinin yüzündeki duygu ifadesine göre yabancı kişiye tepki verir. Anne rahat ise bebek de daha rahat davranır, ancak annenin korku dolu bakışını görürse bebek de korkulu bir ifade sergiler. Çocukta bu dönem de etrafı keşfetme, araştırma isteği artar. Çocukların kız ya da oğlan olduğuna bakmaksızın bu dönemdeki hareket, araştırma isteğinin  güvenli şekilde karşılanması gerekir.

3-6 yaş: Konuşma becerilerinin artmasıyla birlikte neden-sonuç ilişkisini anlayabilir. Empati becerisi artar. Bir başka deyişle insanların duygularını, davranışlarının arkasındaki niyetleri anlamaya başlar ve bu beceriler bu dönem boyunca gelişir. Örneğin, birisinin kendisini itmesiyle, kazara çarpması arasındaki farkı anlamaya başlar. Sosyal kuralları öğrenmeye başlar. Bu dönemde kendi cinsiyetini ayırt etme bilgisine sahiptir; kız ve oğlan olarak farklı cinsiyetler olduğunu fark etmeye başlar. Dolayısıyla kız ve oğlan olmaya verilen değeri anlayabilir.

7-11 yaş: Sosyal becerileri ve kuralları anlayıp, uygulayabilir. Sosyal kuralları tam olarak anlamaya başlar ve toplum içinde doğru, uygun olanla, olmayanı fark edebilir. Kendisinin ve diğer insanların istek ve ihtiyaçlarını fark edip uygun davranışlar gösterebilir. Cinsiyet farklarının anlamını bilir. Kız ve oğlan çocuklara eşit davranılıp anlar ve adil davranılmasını talep eder. Örneğin, ”Neden ben ağabeyime su getiriyorum da, o bana getirmiyor?” diye sorabilir.

Leave a Reply